Βιοδυναμική για παιδιά

Μέσα από απλές ασκήσεις Βιοδυναμικής και θεατρικό παιχνίδι, το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να διατηρήσουν την ελαστικότητα του σώματος και την αρμονία της κίνησης, όπως αυτή εντοπίζεται μέσα από τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Τα παιδιά μαθαίνουν την εργονομία του σώματός τους και παράλληλα μαθαίνουν να λειτουργούν εντός μιας ομάδας διατηρώντας την ατομική τους σωματική ταυτότητα.