εργαστήρι Αρχαίου Δράματος

Το εργαστήρι θα δομηθεί υπό τη μορφή μικρών σεμιναριακών κύκλων για διάστημα τριών μηνών. 

Κάθε κύκλος σεμιναρίου συνίσταται σε 2ήμερη συνάντηση συνολικής διάρκειας 8 ωρών και θα πραγματοποιείται ανά δυο εβδομάδες. Δυνατότητα παρακολούθησης όλου του εργαστηρίου ή των μεμονωμένων σεμιναριακών κύκλων. Κόστος συμμετοχής: 200 ευρώ η παρακολούθηση του εργαστηρίου (180 ευρώ για αποφοίτους δραματικών σχολών και ανέργους), άλλως 40 ευρώ η παρακολούθηση κάθε σεμιναριακού κύκλου. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα προσεγγίσουν τις βασικές αρχές της Βιοδυναμικής και του Παριστάμενου Ποιητικού Λόγου (μέθοδος του εργαστηρίου AlmaKalma) ώστε να πειραματιστούν με κείμενα αρχαίας τραγωδίας (χορικά ή/ και μονολογικά, σε μετάφραση ή/και πρωτότυπο) αναπτύσσοντας σωματικές δράσεις εντός των οποίων θα τοποθετηθεί η φωνή και ο ρυθμοποιημένος λόγος.